Guía completa de termodinámica, transferencia de calor & y masa e ingeniería de líquidos
Español English Русский 中文 Português Français Deutsch Acerca de Junta editorial Contacto Acceso Begell House

Viable nucleus of the new phase

New phase nucleus whose radius is greater than the radius of the critical nucleus.

Volver arriba © Copyright 2008-2023
Índice A-Z Autor / Editores Mapa Semántico Galería Visual Contribuir Guest